850 zł

nielimitowane lekcje

ważne 30 dni

aktywowane w dniu nabycia

obejmuje wszystkie rodzaje zajęć

Nielimitowane Miesięczne Lekcje

650 zł

8 lekcji

ważne 30 dni

aktywowane w dniu nabycia

obejmuje wszystkie rodzaje zajęć

Limitowane
Miesięczne Lekcje

400 zł

ważne 60 dni

aktywowane w dniu nabycia

obejmuje wszystkie rodzaje zajęć

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

ZAJĘCIA GRUPOWE

250 zł

nielimitowane lekcje

ważne 30 dni

aktywowane w dniu nabycia

obejmuje wszystkie rodzaje zajęć

Nielimitowane Miesięczne Lekcje

130 zł

8 lekcji

ważne 30 dni

aktywowane w dniu nabycia

obejmuje wszystkie rodzaje zajęć

160 zł

ważne 60 dni

aktywowane w dniu nabycia

obejmuje wszystkie rodzaje zajęć

10 lekcji

85 zł

ważne 30 dni

aktywowane w dniu nabycia

obejmuje wszystkie rodzaje zajęć

5 lekcji

20 zł

ważna 30 dni

aktywowana w dniu nabycia

obejmuje wszystkie rodzaje zajęć

1 lekcja

5 lekcji

Limitowane
Miesięczne Lekcje

Obecnie płatności możliwe są tylko przelewem na konto bankowe:


66 1240 1109 1111 0010 7412 5695

700 zł

ważne 90 dni

aktywowane w dniu nabycia

obejmuje wszystkie rodzaje zajęć

10 lekcji

1 lekcja

100 zł

ważna 30 dni

aktywowana w dniu nabycia

obejmuje wszystkie rodzaje zajęć

10 lekcji

10 lekcji

5 lekcji